Eläintuotteet / haku

HAE TUOTTEITA NIMELLÄ

HAE TUOTTEITA INDIKAATIOLLA TAI VAIKUTTAVALLA AINEELLA


VALITSE KOHDE-ELÄIMETSEDADEX - deksmedetomidiini koirille ja kissoille


 

Valmisteen nimi Pakkauskoot Valmisteyhteenveto Pakkausseloste

Sedadex 0,1 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille

 10 ml LUE TÄÄLTÄ  LUE TÄÄLTÄ

Deksmedetomidiinihydrokloridi.

Koiran ja kissan noninvasiiviset, lievää tai kohtalaista kipua aiheuttavat toimenpiteet ja tutkimukset, jotka edellyttävät sedaatiota ja analgesiaa sekä eläimen paikallaanoloa.

Koirien syvään sedaatioon ja analgesiaan yhdessä butorfanolin kanssa lääketieteellisissä tutkimuksissa ja pienissä kirurgisissa toimenpiteissä.

Esilääkityksenä koirilla ja kissoilla ennen yleisanestesian induktiota ja ylläpitoa.