FaunaPharma Oy tietosuojapolitiikka 27.10.2020

Rekisterinpitäjä: FaunaPharma Oy, Orionintie 5, 02200 ESPOO. Y-tunnus 2219518-7

e-mail:

Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

FaunaPharma Oy:n suoria asiakkaita ovat eläinlääkärit, apteekit ja lääketukkukaupat. FaunaPharma käsittelee näiden asiakkaiden tai asiakkaiden henkilöstön henkilötietoja liiketoimintaansa liittyen, oikeutetun edun perusteella mm. asiakkaiden yhteystietolistauksissa, koulutusten osallistujalistoissa ja muussa asiakasviestinnässä. Lakiin ja säädöksiin perustuen FaunaPharma pitää kirjaa asiakkaille myymistään lääkevalmisteista sekä mahdollisista haittavaikutus- ja tuotevirheraporteissa ilmoitetuista henkilötiedoista. Lisäksi henkilötietoja käsitellään sopimusperusteisesti liiketoimintaan liittyvien yhteistyösopimusten yhteydessä.

Eläinten omistajien ym. yksityishenkilöiden henkilötietoja FaunaPharma käsittelee lakiin ja säädöksiin perustuen esimerkiksi haittavaikutus- ja tuotevirheraportoinnissa. Yksityishenkilöiden henkilötietoja käsitellään myös oikeutettuun etuun perustuen asiakasviestinnän yhteydessä sekä sosiaalisen median arvontoihin ym. liittyen.

FaunaPharman internet-sivuilla www.faunapharma.fi on käytössä evästeitä (cookies). Sivuston ylläpitäjä voi hyödyntää kävijän vierailusta kerättyjä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Sivusto hyödyntää Google Analyticsia (tietojenkäsittelijä) kävijäseurannassa. Tallennetut tiedot eivät sisällä henkilötietoja pl. kävijän IP-osoite, joka, sekin siirrettäessä tietojenkäsittelijälle, muunnetaan muotoon, josta ei voi tunnistaa yksittäistä kävijää. Evästeiden käyttö perustuu suostumukseen ja käyttäjä voi halutessaan perua suostumuksensa sivustolla.

Henkilötietojen lähteet, säilyttämisaika ja tietojen luovutus

Henkilötietojen lähteinä toimivat rekisteröidyt henkilöt itse sekä myyntiraporttien osalta Oriola Finland Oy ja haittavaikutus- ja tuotevirheraportoinnin osalta mahdollisesti viranomaistahot tai raportoiva eläinlääkäri/apteekki. Lakiin perustuen käsiteltävät tiedot säilytetään lain vaatiman ajan. Oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävät tiedot säilytetään niin kauan, kuin FaunaPharman liiketoimintaan liittyvä tietojen säilytysperuste on voimassa. Sopimusten osalta tiedot säilytetään vähintään sopimuksen voimassaoloajan ja sen jälkeen sopimuksen tarkoitukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

FaunaPharma Oy ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella. FaunaPharmalla ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus pyytää FaunaPharmalta tietoa siitä, käsitelläänkö tietojasi ja saada kooste käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot oikaistua.

Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista silloin kun henkilötietojen käsittelyn oikeusperustetta ei enää ole, esimerkiksi jos perut suostumuksesi suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Suostumuksen peruminen tarkoittaa samalla näiden henkilötietojen käsittelyn lopettamista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi tilanteissa, joissa tietojen oikaisu- tai poistamisprosessi on kesken.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada haltuusi suostumukseen tai sopimukseen perustuen käsiteltävät henkilötietosi ja käyttää niitä uudelleen omiin tarkoituksiisi eri järjestelmässä.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä tai suoramarkkinointia.

 

Lisätietoa

Jos haluat käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi tai haluat lisätietoa tietosuojakäytännöistämme, ota yhteyttä: